Λιπάσματα

Προϊόντα / Λιπάσματα

Λιπάσματα

Διαθέτουμε λιπάσματα Yara για τη σωστή θρέψη των φυτών.

 

YaraMila

 • YaraMila STAR 21-17-0
 • YaraMila TIGER 15-15-15 (SOP)
 • YaraMila UNIVERSE 15-15-15 (MOP)
 • YaraMila SPRINTER 21-7-14
 • YaraMila PANTHER 18-6-12 + 3,6MgO + 0,3B + 0,1Zn
 • YaraMila COMPLEX 12-11-18+3MgO+TE
 • YaraMila LEOPARD 27-5-5

YaraVera

 • YaraVera AMIDAS 40-0-0 + 14SO3
 • YaraVera SUPERSTART 32-0-5 + 9CaO
 • YaraVera EURA 46-0-0

YaraBela

 • YaraBela AMNITRA 34,2-0-0 (υδατοδιαλυτό)
 • YaraBela EXTRAN 33,5-0-0 (υδατοδιαλυτό)
 • YaraBela SULFAN 24-0-0- + 15SO3 + 7,5CaO

YaraLiva

 • YaraLiva CALCINIT 15,5-0-0 + 26,3CaO (υδατοδιαλυτό)
 • YaraLiva NITRABOR 15.5-0-0 + 25,6CaO + 0.3B
 • YaraLiva TROPICOTE 15,5-0-0 + 26CaO

YARA ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

 • 26-0-0 Ασβεστούχος νιτρική αμμωνία
 • 46-0-0 Ουρία
 • 21-0-0 Θειική αμμωνία (κρυσταλλικό)

YARA POWER ΚΟΚΚΩΔΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

 • Power NP 16-20-0 + 15SO3 + TE
 • Power NP 20-10-0 + 14SO3 + TE
 • Power NPK 20-10-10 + 6SO3 + TE

YARA ΚΟΚΚΩΔΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

 • 11-15-15 (SOP)
 • 11-15-15 (MOP)
 • 16-20-0
 • 20-10-10 (SOP)
 • 20-10-10 (MOP)
 • 20-10-0
 • TSP 0-46-0
 • 0-19-0
 • 0-0-50
 • KRISTA K PLUS 13,7-0-46,3 (υδατοδιαλυτό)
 • UNIKA KALI 13-0-45

YaraVita

Υγρά διαφυλλικά

 • YaraVita Safe N 300 (νιτρικό Ν 3,9% β/β, αμμωνιακό 3,9%, ουρικό Ν 11,8%)
 • YaraVita Seniphos (P2O5 23,6% β/β, CaO 4,5% β/β, Ν 3% β/β)
 • YaraVita Crop Boost (P2O5 29,5% , Κ2Ο 5% , MgO 4,5% , Zn 3,1% β/β)
 • YaraVita Zintrac (ψευδάργυρος 40% β/β)
 • YaraVita Bortrac (B 10,9% β/β)
 • YaraVita Stopit (CaO 16,9 β/β)

Χηλικά

 • YaraVita Rexolin ABC (B 0,5%, Co EDTA 0,03%, Cu EDTA 1,5%, Fe EDTA 4%, MgO 9%, Mn EDTA 4%, Mo 0,1%, Zn EDTA 1,5%)
 • YaraVita Rexolin Zn 15 (EDTA χηλικό σύμπλοκο Zn 14,8%)
 • YaraVita Rexolin E-Fe 13 (EDTA χηλικό σύμπλοκο σιδήρου 13%)

ΥARA υδατοδιαλυτά NPK λιπάσματα

 • Kristalon Special 18-18-18 +3Mg + ΤΕ
 • Kristalon Yellow 13-40-13 + ΤΕ
 • Kristalon Lilac 19-6-6 + ΤΕ
 • Kristalon Orange 6-12-36 + 3Mg + TE
 • Kristalon Green Label 18-18-18
 • Kristalon Red 12-12-36 + Mg + TE
 • Kristalon Gena-PE 12-12-36 + TE


Επιστροφή...