Εισαγωγές σπόρων

Προϊόντα / Σπόροι / Εισαγωγές σπόρων

Εισαγωγές σπόρων

Εισαγωγή νέων πιστοποιημένων σπόρων σκληρού, μαλακού σίτου και κριθαριού από την Ιταλία, άριστα προσαρμοσμένες στις ελληνικές συνθήκες, ενισχύουν το δυναμικό της εταιρείας και υπόσχονται μεγιστοποίηση της παραγωγής. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ποικιλία σας ενδιαφέρει.

Kanakis

• Πρώιμη ποικιλία σκληρού σίτου
• Αντοχή στο πλάγιασμα
• Αντοχή στο κρύο
• Μεσαίου ύψους φυτό
• Καλή ικανότητα αδελφώματος
• Πολύ υψηλή γονιμότητα στάχεων
• Μεγάλο ειδικό βάρος
• Πολύ υψηλή παραγωγικότητα
• Καλή ικανότητα προσαρμογής
• Καλό βάρος 1000 σπόρων
• Ελάχιστη ευαισθησία στο ωίδιο
• Ανθεκτικότητα στην καστανή και κίτρινη σκωρίαση
• Ελάχιστη ευαισθησία στη σεπτορίωση και φουζαρίωση
• Πολύ υψηλός δείκτης ποιότητας
• Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
• Πολύ υψηλός δείκτης χρώματος
• Εξαιρετική ποιότητα γλουτένης

Monastir

Πρώιμη ποικιλία σκληρού σίτου
• Αντοχή στο κρύο
• Μεσαίου ύψους φυτό
• Αξιοσημείωτη αντοχή στο πλάγιασμα
• Υψηλή ικανότητα αδελφώματος
• Υψηλή γονιμότητα στάχεων
• Μεγάλο ειδικό βάρος
• Πολύ υψηλή παραγωγικότητα
• Πολύ καλή ικανότητα προσαρμογής
• Ανθεκτικό σε ωίδιο και σκωριάσεις
• Καλό βάρος 1000 σπόρων
• Ελάχιστη ευαισθησία στη σεπτορίωση
• Ελάχιστη ευαισθησία στο Φουζάριο
• Καλός προς υψηλός δείκτης ποιότητας
• Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
• Υψηλή ποιότητα γλουτένης
• Καλός δείκτης χρώματος

Zanzibar

• Πρώιμη ποικιλία μαλακού σίτου
• Αντοχή στο κρύο
• Αντοχή στο πλάγιασμα
• Μεσαίου ύψους φυτό
• Πολύ καλό αδέλφωμα
• Υψηλή γονιμότητα στάχεων
• Καλό ειδικό βάρος
• Μεγάλο βάρος 1000 σπόρων
• Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής
• Πολύ υψηλή ικανότητα προσαρμογής
• Ανθεκτικότητα στο ωίδιο
• Ανεκτικότητα στην κίτρινη σκωρίαση
• Ανεκτικότητα στην καφέ σκωρίαση
• Αντίσταση στη φουζαρίωση
• Ανεκτικότητα στη σεπτορίωση
• Καλή ποιότητα για ψωμί
• Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτείνη

Meseta

• Μεσοπρώιμη ποικιλία κριθής
• Αντοχή στο κρύο
• Μεσαίου ύψους φυτό
• Δίστιχο κριθάρι
• Υψηλή ικανότητα αδελφώματος
• Εξαιρετική γονιμότητα στάχεων
• Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής
• Πολύ καλή ικανότητα προσαρμογής
• Ανθεκτικό στο ωίδιο
• Ανθεκτικό στη ρυγχοσπορίωση
• Καλή αντοχή στην ελμινθοσπορίωση
• Ανεκτικό στον ιό του νανισμού
• Εξαιρετικές αποδόσεις και καλή ποιότητα
• Καλή περιεκτικότητα σε πρωτείνη
• Καλό ειδικό βάρος
• Υψηλό βάρος 1000 σπόρων

Type your content here...


Επιστροφή...