Προϊόντα / Σπόροι

Καλλιέργειες

Παρέχουμε επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στις περισσότερες ποτιστικές - ξηρικές αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες.

Περισσότερα

Εισαγωγές σπόρων

Εισαγωγή νέων πιστοποιημένων σπόρων σκληρού, μαλακού σίτου και κριθαριού από την Ιταλία, άριστα προσαρμοσμένες στις ελληνικές συνθήκες, ενισχύουν το δυναμικό της εταιρείας και υπόσχονται μεγιστοποίηση

Περισσότερα